Tabel Data Shio 2022 Berserta Jalur Shio Di Prediksi Togel

SHIO 1 : MACAN
01 13 25 37 49 61 73 85 97
SHIO 2 : KERBAU
02 14 26 38 50 62 74 86 98
SHIO 3 : TIKUS
03 15 27 39 51 63 75 87 99
SHIO 4 : BABI
04 16 28 40 52 64 76 88 00
SHIO 5 : ANJING
05 17 29 41 53 65 77 89
SHIO 6 : AYAM
06 18 30 42 54 66 78 90
SHIO 7 : MONYET
07 19 31 43 55 67 79 91
SHIO 8 : KAMBING
08 20 32 44 56 68 80 92
SHIO 9 : KUDA
09 21 33 45 57 69 81 93
SHIO 10 : ULAR
10 22 34 46 58 70 82 94
SHIO 11 : NAGA
11 23 35 47 59 71 83 95
SHIO 12 : KELINCI
12 24 36 48 60 72 84 96

JALUR SHIO DAN JUMLAH

JALUR SHIO JUMLAH
JALUR 1 01 04 07 10 0 1 4 7
JALUR 2 02 05 08 11 2 5 8
JALUR 3 03 06 09 12 3 6 9